Nieuws & updates
Terug naar overzicht

De afgelopen jaren logen de berichten in de vakbladen er niet om: de klassieke HR-gesprekscyclus met plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek krijgt veel kritiek. Niet alleen medewerkers, ook leidinggevenden lijken er met regelmaat tegenop te zien. Het wordt ervaren als een ‘papieren tijger’ en tijdrovend. Daarnaast is er kritiek op ‘slechts’ drie gespreksmomenten in het jaar. Is de HR-cyclus wel nodig? Wat is het nut? Herken je het?

Voor een werkgever is het belangrijk om stil te staan bij de bijdragen, ontwikkeling en daarvoor benodigde randvoorwaarden van de medewerkers. Je mensen zijn van cruciaal belang voor het succes van je organisatie. Als je de verbinding kwijtraakt en geen aandacht besteedt aan deze zaken, heeft dit negatieve invloed op het werk zelf, en het ervaren van werkgeluk. En juist werkgeluk geeft een fijnere werksfeer, continuïteit op de werkvloer en daarmee ook een positieve invloed op klanttevredenheid en winstgevendheid.

Het is van belang dat de gesprekken, in welke vorm en frequentie dan ook, passen bij je organisatie én houvast geven voor de medewerkers. Ook de leidinggevende moet toegevoegde waarde ervaren. Door terug- én vooruit te kijken kun je op basis van inzichten en feedback een pad uitstippelen en afspraken maken. Dan weten leidinggevende én medewerker waar ze aan toe zijn en kunnen ze doelgericht werken aan resultaten en ontwikkeling. Daarnaast weet je als werkgever/leidinggevende welke randvoorwaarden je moet creëren.

Onze tips-top 3:

  1. Zorg voor voldoende handvaten en opleiding voor leidinggevenden, om het voeren van HR-cyclusgesprekken zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken;
  2. Koppel individuele en teamafspraken aan de organisatiedoelstellingen;
  3. Ontwerp een zo eenvoudig mogelijk proces.

Maar bovenal: blijf in gesprek!

Moeite met het vinden van een HR-cyclus die past bij jouw organisatie? Wij denken graag met je mee!