Nieuws & updates
Terug naar overzicht

EVZ beschikt over een database, SALBENCH, waarin van zo'n 200 bedrijven actuele salaris- en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn opgenomen. Alle conversies naar jouw situatie zijn mogelijk, waardoor we 'appels' met 'appels' vergelijken. Benieuwd naar jouw positie wat bonussen en verlofdagen betreft?

Ook als je specifieke situatie afwijkt van de regelingen in onze database, kunnen we een vergelijking maken. We converteren onze gegevens naar jouw situatie (aantal uren per week, aantal vakantiedagen, vaste eindejaarsuitkering etc.), waardoor direct toepasbare informatie wordt aangeleverd. Hieruit blijkt hoe de arbeidsvoorwaarden van de klant staan ten opzichte van de 'BV Nederland' of een specifieke sector en/of regio. Ook zonder specifieke vergelijking kunnen we informatie uit de database halen. Twee voorbeelden worden nader toegelicht.

Vaste extra beloning

Een deel van de organisaties in Nederland kent in hun arbeidsvoorwaardenregeling een extra vaste beloning. De benaming hiervoor is verschillend: gratificatie, vaste (collectieve) bonus, eindejaarsuitkering, extra maandsalaris etc. In de afbeelding hiernaast geven we een overzicht in de hoogte van deze beloning binnen onze database.

NB. Variabele extra beloning is hierbij buiten beschouwing gelaten.

Verlofdagen op jaarbasis

In Nederland is bepaald dat iedere medewerker tenminste vier keer het aantal uren per week aan verlof opbouwt op jaarbasis. Met andere woorden; bij een werkweek van 40 uur zijn dit 20 dagen. In arbeidsvoorwaardenregelingen wordt hier vaak positief van afgeweken. Ook zien we geregeld dat medewerkers naarmate de leeftijd toeneemt extra verlof op jaarbasis gaan opbouwen. Daarom zijn we in onderstaand overzicht uitgegaan van een medewerker van 45 jaar.

Wil je meer inzicht in trends en ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden, of je eigen situatie vergelijken, neem dan contact met ons op.