Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Woningcorporaties waren in het verleden nog wel eens in het nieuws vanwege financiële misstanden; ook vanwege (te) hoge salarissen van de directeur-bestuurders van woningcorporaties. Maar wat verdienen die tegenwoordig dan?

Een directeur-bestuurder van een woningcorporatie is eindverantwoordelijk voor de strategievorming van de organisatie en de invulling, voortgang en realisatie van de daaraan gekoppelde plannen en activiteiten (wijkvisies, portefeuilleontwikkeling etc.). De strategie draagt hij of zij uit naar de intern en extern betrokkenen en hij/zij zet leiderschap in met als doel medewerkers optimaal te motiveren, in te zetten en te laten ontwikkelen. Als vertegenwoordiger is de directeur-bestuurder voortdurend bezig met het creëren van goede interne en externe samenwerkingen om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren en het effectief oplossen van (potentiële) probleemsituaties op het gebied van onder andere leefbaarheid of vastgoedontwikkeling.

Salaris

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen directeur-bestuurders van woningcorporaties in 2021 ten hoogste €209.000 per jaar verdienen. De exacte hoogte van het salaris hangt af van de grootte van de corporatie (het aantal woningen in bezit) en het inwonersaantal van de betreffende gemeente(n). De zogenoemde ‘bezoldigingsklassen’ verdelen deze corporaties in staffels en die lopen van A tot en met H; directeur-bestuurders verdienen daarin bruto van € 98.000,- tot die €209.000 per jaar; inclusief eventuele onkostenvergoedingen en het werkgeversdeel van de pensioenpremie.