Nieuws & updates
Terug naar overzicht

Met een goed Human Resource Management (HRM) kun je de mensen in je organisatie op de meest effectieve manier inzetten om de beste resultaten te bereiken. Daar is wel een duidelijke HRM-strategie voor nodig. Een HRM-conferentie onder begeleiding van EVZ leidt tot die gewenste duidelijkheid: hoe gaan wij als organisatie om met ons menselijk kapitaal?

Een HRM-conferentie is hét middel om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op beleid voor HRM. We beantwoorden samen vragen als: Welk type werkgever wil ik zijn? Hoe wil ik sturen (op kwaliteiten en/of resultaten)? Welk type beloner wil ik zijn? Hoe stimuleren we de inzet en ontwikkeling van de medewerkers? Welke cultuur streef ik na? Op welke manier wil ik dat wordt leidinggegeven? Wil ik onderscheid maken tussen verschillende (groepen) medewerkers? Welke investeringen ben ik bereid te doen op HRM-gebied? Op welke manier past dit bij de organisatiestrategie?

Antwoorden op deze vragen geven ook inzicht in de effectiviteit van de huidige HRM-instrumenten en -regelingen en richting aan de juiste aanpak om de effectiviteit te vergroten. Desgewenst kunnen we de conferentie combineren met een HR-effectiviteitsscan.

Een conferentie is maatwerk; die stellen we samen op basis van jouw vraagstelling. Gemiddeld nemen we hiervoor een dagdeel. De EVZ-adviseur die de conferentie begeleidt daagt jullie uit om principiële en zeer essentiële keuzes te maken. Na de conferentie hebben jullie zicht op de uitgangspunten voor verdere beleidsvorming. 

Wil je meer weten? Neem contact op met één van onze adviseurs!