Nieuws & updates
Terug naar overzicht

De cultuur in een organisatie is van groot belang voor de resultaten. Meer resultaatgerichtheid, zakelijker werken en beter samenwerken zijn thema’s die van belang zijn voor het behalen van goede prestaties door de organisatie. EVZ helpt u bij de ontwikkeling van uw organisatiecultuur in een gewenste richting met een door ons ontwikkeld programma en traject: Go!®

In een Go!-traject gaan medewerkers/teams met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Vaak komt dan op tafel wat veelal onuitgesproken blijft, maar wel zo belangrijk is. Het teamgevoel groeit en concrete acties worden afgesproken. Doel van Go! is bewustwording en beweging initiëren, om deze vervolgens in de reguliere HR-cyclus verder te borgen.

Centraal in het traject staat de gewenste ontwikkeling rond een aantal door de organisatie benoemde thema’s. Alle teamleden krijgen gedurende het traject drie keer per week het verzoek om een cijfer te geven voor de werkdag en daarbij in één woord aan te geven wat positief en wat negatief was in relatie tot één of twee van de benoemde thema's. Invullen kost slechts één minuut. Resultaten worden anoniem verwerkt en zijn niet herleidbaar naar individuen. Voor iedere meetperiode wordt een ander thema gekozen. Denkt u bijvoorbeeld aan  ‘samenwerken’, ‘initiatief’, ‘resultaatgerichtheid’ of ‘klantgerichtheid’.

De werkdag-cijfers en benoemde woorden vormen de input voor de bijeenkomsten. Met tussenpozen van telkens ten minste vier weken worden teambijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur georganiseerd. In deze bijeenkomsten wordt gekeken naar de bevindingen en afspraken gemaakt over acties, zowel op groeps- als op individueel niveau. Na de laatste bijeenkomst volgt een bijeenkomst waarin het team en de individuen de eigen ontwikkeling presenteren en benoemen hoe ze de opvolging / bestendiging ervan borgen.

Heb je interesse in ondersteuning van een verandertraject met Go!®, neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.