Onze klanten over EVZ

Patrick van der Hoeven, Directeur bij Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer (VVRV): “We hebben EVZ gevraagd een (belonings-)onderzoek te doen naar de functies binnen onze organisatie. De uitgebreide benchmarkrapportage die we hebben ontvangen heeft ons goed inzicht gegeven in de marktconforme beloningen voor de specifieke functies.”
Bob van Kessel, Hoofd Beleid, sociale zaken en onderwijs bij de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie KNS: "In EVZ vinden wij een ervaren partij die in een groot project wetenschappelijk onderzoek weet te combineren met een praktische aanpak van zaken, gegoten in een heldere planning."
Simone van der Heijden, HR Manager bij Eindhoven Airport: "De samenwerking met EVZ is prima. We consulteren ze voor diverse onderwerpen en daar zetten zij de juiste personen bij. Het contact loopt fijn."
Han Meij, Manager HR bij UCC Coffee Benelux: "De samenwerking met EVZ typeer ik als betrokken, persoonlijk en deskundig. De medewerkers van EVZ kennen ons bedrijf goed en die kennis vertaalt zich in praktische en werkbare adviezen."
Karen Bosch, HR-directeur bij HTM: “Door een kritische en professionele ondersteuning heeft EVZ ons geholpen om het functieonderzoek snel en met het gewenste resultaat te realiseren.”
"De kalibratie met EVZ heeft ons geholpen om een goed onderbouwde beoordeling te kunnen geven en ook binnen het MT dezelfde normen te hanteren."
Paul Passchier, adjunct-directeur bij de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging NBOV: "Voor de bakkersbranche heeft EVZ ons geholpen met het ontwikkelen van referentiefuncties en een up-to-date beloningssysteem. Daarbij hebben ze de bakkers getraind in het implementeren en optimaal inzetten van deze instrumenten. Wij zijn erg tevreden over de bijdragen van EVZ in dit project."

 

HR-adviseur bij Inlichtingenbureau: "EVZ heeft de juiste kennis en neemt werk uit handen!
Het Inlichtingenbureau helpt gemeenten te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Hiervoor worden gegevens van gemeenten vergeleken met en gekoppeld aan gegevens van andere organisaties. EVZ organisatie-advies heeft het Inlichtingenbureau geholpen te komen tot resultaat- en ontwikkelgerichte functiebeschrijvingen, zodat men nu kan sturen op resultaten en de ontwikkeling van kwaliteiten. We hebben erg prettig samengewerkt met EVZ. Ze hebben de juiste kennis en nemen werk uit handen. De adviseurs weten waar ze over praten, ze kijken verder dan de vraag en komen met verschillende scenario’s bij de vraagstelling, die uitstekend aansluiten. Ze hebben een heldere aanpak en reageren snel op vragen. Het contact is erg prettig en persoonlijk. Kortom: fijn samenwerken!"

 

Truus van der Zanden, P&O-adviseur bij woningbouwvereniging Talis: "In 2013 hebben we kennisgemaakt met EVZ. We zijn gestart met een intensief traject van een aantal dagen waarin de adviseur van EVZ onze leidinggevenden heeft ondersteund en geadviseerd in het zelf beschrijven van alle functies na de reorganisatie. We hebben er onder begeleiding van de deskundige leermeester in een open gesprekssfeer een succes van kunnen maken. We hebben een gevoel van ‘samen werken, samen ontdekken en samen leren’ overgehouden. Dat is wat we bij Talis zoeken in externe adviseurs en wat ons een basis geeft voor een duurzame samenwerking."

 

Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark: "EVZ adviseert ons al jaren naar alle tevredenheid over het onderhoud aan ons functiehuis. Ze luisteren naar onze wensen en behoeften en bieden op pragmatische en gedegen wijze maatwerkoplossingen."
"Zelfs voor EVZ was het een uitdaging om de strakke planning aan te durven van onze her-organisatie. Door een geweldige samenwerking, aansturing en begeleiding is het hele reorganisatieproces uitstekend verlopen!"
Rachel Brussen, beleidsadviseur bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, “Ik heb EVZ leren kennen als enthousiast, kritisch en doelgericht. Ze hadden snel door hoe onze organisatie werkt, stelden de juiste vragen en zetten alles helder op papier. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren!”
Eduard de Bruijn, Manager sociale fondsen, arbeidsmarkt & cao's bij Actor Bureau voor sectoradvies: "Wij wilden graag een externe toets op ons arbeidsvoorwaardenpakket en een actualisatie van de functiewegingen. Daar heeft EVZ ons prima bij geholpen. Goede inhoudelijke advisering, en zeer betrokken en flexibel in de begeleiding en uitvoering."
Bianca Willems, HR Country Manager Netherlands bij NXP Semiconductors: "EVZ organisatie-advies heeft in opdracht van ons (NXP), de vakbonden en de ondernemingsraad een onderzoek uitgevoerd naar de bonus als beloningselement binnen NXP. Door de heldere aanpak en uitleg hebben we effectieve discussies kunnen voeren en is conform de planning een mooi onderzoeksrapport opgeleverd dat richting geeft aan onze besluitvorming."
P&O-adviseur bij CIHN: "Door de interim-ondersteuning van EVZ waren wij snel in het bezit van kwalitatief goede en gedegen HR-beleidsstukken, waarvoor onze organisatie langere tijd niet de capaciteit had deze te ontwikkelen. De fysieke aanwezigheid van de EVZ-adviseur bij ons op kantoor hebben wij - mede door de flexibele inzetbaarheid - ervaren als prettig, professioneel en heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit en efficiency van het traject.”
Twan Kempen, technisch directeur van Hendriks Bouw en Ontwikkeling: "Het proces van strategische personeelsplanning met EVZ dwingt je tot nadenken en geeft inzicht in de personeelsbehoefte (kwalitatief en kwantitatief) op de middellange termijn."
John van Veen, CFO Northwave: “Onder begeleiding van EVZ-organisatie-advies hebben wij als managementteam een goede en zuivere discussie met elkaar gevoerd en zijn we tot verrassende, inspirerende inzichten gekomen. We weten nu welke toegevoegde waarde we van onze mensen verwachten en hoe we deze groei in toegevoegde waarde willen belonen.”
Ilona van Emden, HR-adviseur bij Infoland: "EVZ heeft ons geholpen om de verschillende rollen binnen onze organisatie uit te werken. Vervolgens hebben we geleerd hoe we dit kunnen toepassen, vooral met het oog op het ontwikkelen van kwaliteiten en het maximaal benutten van de talenten van onze mensen. Ook het salarisgebouw dat we samen met EVZ hebben ontwikkeld, werkt goed."

 

EVZ heeft als projectleider met  FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties) Corpoconnect Limburg (naam in eerste fase: "Transferpunt") opgezet, een samenwerkingsverband van (inmiddels) negen woningcorporaties op het gebied van duurzame inzetbaarheid: www.corpoconnect.nl.
Medewerker van een van de betrokken corporaties: "Persoonlijk ga ik bespreken wat de mogelijkheden zijn om mij beter te ontwikkelen binnen mijn werk als wijk/buurt- en complexbeheerder. We mogen blij zijn met onze organisatie, dat wij deze mogelijkheden krijgen om je als medewerker verder te ontwikkelen. Daar wil ik zeker gebruik van maken."
Evelline Tolsma, P&O-adviseur bij SSH Student housing,over de SPP-workshops van EVZ: "Inspirerende en bevlogen docent en geweldige handreikingen waarmee je direct aan de slag kunt in je eigen organisatie!"

 

Neem direct contact op