Maartje Hermans

Aan de Universiteit van Tilburg heb ik mijn bachelor Organisatie- en Managementwetenschappen gevolgd. Ik ben zowel geïnteresseerd in de ‘harde’ kant van een organisatie, als in de ‘zachte’ kant en dit kwam mooi samen in deze studie. Ik geloof er namelijk in dat wanneer een organisatie, de omgeving en haar medewerkers in harmonie zijn, een optimale groei en resultaat behaald kan worden. Specifieke onderwerpen zoals organisatie-inrichting, -strategie en -verandering zijn onderwerpen waar ik enthousiast van word. Daarom heb ik daarna ook de extended master Organization and Management Studies in Tilburg gevolgd om me nog verder te specialiseren in deze onderwerpen en tegelijkertijd  - middels een stage - ervaring op te doen rondom het gebied van organisatie- en teamontwikkeling.

In april 2024 ben ik begonnen bij EVZ als organisatie-adviseur om mijn kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen, maar vooral ook om deze uit te breiden. Ik zou mezelf de komende jaren dan ook graag willen ontwikkelen en specialiseren in deze functie. Ik zal me gaan richten op organisatie-inrichting en functiewaardering, waarbij de focus zal liggen op het inrichten van organisaties, functiehuizen, functiewaardering en beloningsvraagstukken. Vraagstukken als deze bekijk ik graag in co-creatie met de klant om zo samen tot een passende oplossing te komen waar beide partijen enthousiast over zijn.

Benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!