Agile HR

Agile HR

'Agile' betekent wendbaarheid. Organisaties die het gedachtengoed van agile adopteren, werken met zelforganiserende teams waarbij teamleden van verschillende expertises samenwerken en zo in een korte tijdspanne concrete resultaten behalen. Waar de huidige instrumenten gericht zijn op een vaste structuur, een manager-medewerker-verhouding en een jaarcyclus, vraagt agile werken om een andere manier van denken.

Agile HR met EVZ

 • Een scan van de huidige manier van werken binnen jullie organisatie en de bestaande agile-initiatieven en -experimenten.
 • Een scherpe discussie over en ondersteuning bij het maken van keuzes in het formuleren van de ‘purpose’, ‘definition of ready’ en ‘definition of done’, ofwel het vaststellen van de visie (organisatiebreed en per team) en de manier waarop we (samen)werken en de gewenste kwaliteit leveren.
 • Praktische adviezen, begeleiding en ondersteuning in het inrichten van agile HR en de ontwikkeling en implementatie van passende HR-instrumenten.
 • Coaching in het vertonen van (en acteren naar) de agile-mindset (bedenken, maken, testen, feedback verzamelen en verbeteren).

Hoe pakken we dit samen aan?

Samen verkennen we door onderstaande overwegingen hoe we de gewenste HR-oplossingen voor jullie organisatie vormgeven, zoals:

 • Werving en selectie: trek je met je huidig wervingsbeleid de juiste professionals aan, die in staat zijn kortcyclisch te werken, te leren buiten hun expertise en openstaan voor verandering?
 • Leren en ontwikkelen: zijn je medewerkers in staat om snel te leren en flexibel ingezet te worden? Agile werken vergt immers 'T-shaped'-professionals: medewerkers die zowel specialistische vaardigheden en kennis hebben, als bredere vaardigheden en kennis.
 • Beoordelen: past de huidige manier van beoordelen, met een jaarcyclus en op individueel niveau, bij een mogelijk wisselende rol, focus en teamprestaties?
 • Belonen: past de huidige beloningsstructuur binnen het plaatje van teamprestatie, flexibiliteit en transparantie?
 • Ondersteunt de huidige organisatiestructuur en besturingsvorm het vormen van zelforganiserende teams?
 • Past de huidige manier van leidinggeven en leiderschap bij de nieuwe werkwijze?
 • Kunnen teams zelf met HR-instrumenten uit de voeten?